پیام های خطا و تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا (۴)

 

پیام های خطا و تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا (۴)

 

 

 

تعمیر خطای E9 ماشین لباسشویی اسنوا

در این حالت در اشکالاتی در هیدروستات ماشین لباسشویی اسنوا وجود دارد:

احتمال دارد هیدروستات ماشین لباسشویی اسنواخراب باشد برای تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا ، هیدروستات را عوض کنید.

 

 

تعمیر خطای H2 ماشین لباسشویی اسنوا

در این حالت اشکالاتی در مقاومت گرمایی ماشین لباسشویی اسنوا وجود دارد:

احتمال دارد المنت ماشین لباسشویی اسنوا خراب باشد ، برای تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا ،المنت را تعویض کنید.

احتمال دارد المنت ماشین لباسشویی اسنوابه درستی متصلنباشد، برای تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا ،کانکتور های المنت را بررسی کنید.

 

 

 

 

تعمیر خطای H4 ماشین لباسشویی اسنوا

در این حالت اشکالاتی در داغ شدن بیش از حد مقاوت گرمایی وجود دارد:

احتمال دارد المنت ماشین لباسشویی اسنوابدون وجود آب در درام داغ شده باشد ، برای تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا ، هیدروستات را تعویض کنید.

احتمال دارد المنت ماشین لباسشویی اسنوا خراب شده باشد، برای تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا، المنت را تعویض کنید.

 

 

تعمیر خطای H5 ماشین لباسشویی اسنوا

در این حالت اشکالاتی در دمای آب وجود دارد:

احتمال دارد دمای آبماشین لباسشویی اسنوادر برنامه پشمی یا ظریف به بیش از ۴۵ درجه رسیده باشد ، برای تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا ، المنت را تعویض کنید.

 

 

تعمیر خطای H6 ماشین لباسشویی اسنوا

در این حالت اشکالاتی در المنت وجود دارد:

احتمال دارد المنت ماشین لباسشویی اسنواکار نکند یعنی در ۱۵ دقیقه دمای آب ۲ درجه بالا نرفته است ، برای تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا ، المنت را تعویض کنید.

 

 

 

 

 

تعمیر خطای H8 ماشین لباسشویی اسنوا

در این حالت اشکالاتی در داغ شدن بیش از حد المنت وجود دارد:

احتمال دارد المنت ماشین لباسشویی اسنوا بدون وجود آب در درام داغ شده باشد ، برای تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا ، هیدروستات و المنت را تعویض کنید.

 

 

تعمیر خطای IB ماشین لباسشویی اسنوا

در این حالت اشکالاتی در ترانزیستور دو قطبی وجود دارد:

احتمال دارد بردماشین لباسشویی اسنواخراب باشد ، برای تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا ، برد را تعویض کنید.

 

 

تعمیر خطای PFE ماشین لباسشویی اسنوا

در این حالت اشکالاتی در فیلتر پمپ تخلیه ماشین لباسشویی اسنوا وجود دارد:

احتمال دارد فیلتر پمپ تخلیهماشین لباسشویی اسنوامسدود شده باشد ، برای تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا ،فیلتر پمپ تخلیه را تمیز یا تعویض کنید.

احتمال دارد مقدار زیادی پودر در ماشین لباسشویی اسنوااستفاده شده باشد، برای تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا ،مقدار مناسب پودر استفاده کنید.

احتمال دارد لوله تخلیهماشین لباسشویی اسنوابالاتر از ۱ متر از سطح زمین قرار گرفته باشد، برای تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا ،لوله تخلیه را در ارتفاع زیر ۱ متر قرار دهید.

 

اگر پس از اقدامات ذکر شده ماشین لباسشویی اسنوا هنوز کار نمیکند به نمایندگی مجاز تعمیرات ماشین لباسشویی اسنوا مراجعه کنید. در هنگام مراجعه به پارسیان سرویس مدل ماشین لباسشویی اسنوا ، شماره سریال و نوع مشکل را بیان کنید. اطلاعات موردنظر بر روی چسب کنار ماشین لباسشویی اسنوا وجود دارد. این اطلاعات به ما کمک میکند تا قطعات لازم را مشخص کرده و به سرعت ماشین لباسشویی اسنوا را تعمیر کنیم.

 

 

 

 

تعمیر ماشین لباسشویی اسنوا ، خطا های ماشین لباسشویی اسنوا ، نمایندگی مجاز تعمیرات ماشین لباسشویی اسنوا

 گرداورنده:ف.ابراهیمی 29-07-95


 
 
 
 
دفتر مرکزی: خیابان جمهوری ، ساختمان آلومینیوم ، طبقه سوم ، پلاک 305
66705208—66724501—66720639--66720694--66737199
 
دفتر غرب : ستارخان ، خیابان خسرو جنوبی ، بلوار گلاب ، خیابان حسینمردی شرقی ، پلاک8
44244265--44219529
 
دفتر جنوب: خیابان قزوین ، دوراهی قپان ، خیابان عبید زاکانی ، پلاک 63
55706910
 
 واحد بازرسی و شکایات 09122181912
 
Copyright © 2015, Sign Company Engineering Group, All Rights Reserved. Powered by Sign™
طراحی و اجرا : شرکت فنی مهندسی ساین